Пълен контрол върху управлението на сгради

Не можете да спрете напредъка. Какво ще кажете за наистина интелигентни сгради!

Интелигентните сгради вече са неразделна част от Интелигентни градове. Градове, които, благодарение на новите технологии, ни помагат да намалим разходите на енергия, да повишим безопасността на жителите, да се грижим и за здравето им, и като цяло да допринесем за подобряване на качеството на живот. Тенденциите в световен мащаб в тази област са не само за интелигентните градове, но и за сгради, където днес прекарваме почти 90% от нашето време. Този факт започна да се забелязва от инвеститорите и строителните мениджъри, които също знаят колко е важно да се адаптират условията в сградите към нуждите на хората. Свеж въздух, приятна температура, много естествена светлина, безопасност, икономия на енергия, както и опазване на околната среда. Това са ключовите области, в които сградите на бъдещето трябва да реагират, а някои вече го правят. Докато в Западна Европа делът на интелигентните сгради е близо 50%, за нас това не е дори 10%. 

Технологиите трябва да могат да комуникират помежду си

Какво е интелигентна сграда? На първо място трябва да се осигури логиката и комуникацията между различните и разнообразни технологии, използвани от сградата. Това са технологии за експлоатация на сгради като отопление, охлаждане, обмен на въздух, контрол на осветлението, контрол на щори, асансьори, но също така и пожарна и имуществена безопасност. Можем да включим и тези технологии, които допринасят за повишаване на комфорта на обитателите на сградата. Те включват например системи за достъп и резервация, контрол на аудио и видео оборудване, индивидуални настройки на зони според нуждите на конкретен ползвател. Ако всички горепосочени технологии се свържат помежду си, ще създадем едно цяло, в което вече можем да формираме зависимости и връзки. Например, нека свържем отоплителната и охладителната система - сградата просто не позволява на охладителната система да се включва, когато отоплението е пуснато.

Но нека се върнем няколко крачки назад и да видим какво означава това на практика. Индивидуалните технологии са се появили в исторически план независимо един от друг и може да се каже, че различни комуникационни стандарти, наречени комуникационни протоколи, са се появили отделно в различни технологични области. Например, за осветление най-разпространеният е протоколът DALI, за отопление и охлаждане е протоколът BACnet, M-bus се използва за събиране и управление на данни. Има десетки такива протоколи, но можем ли смело да кажем – за тази област, този протокол? През последните години се увеличиха стандартите за безжичен пренос на данни, като например NarrowBand, LoRa и Sigfox. Можем наистина да говорим само за интелигентната сграда, ако комуникацията между системите и техните протоколи е гарантирана.

Решението е осигурено от iNELS BMS

Тази технологична взаимовръзка е силно концентрирана през последните години от компанията в Holešov - ELKO EP, със системата наречена BMS- Система за управление на сгради.

BMS е софтуерна среда, в която е възможно да се създадат взаимовръзки, да се визуализира активността на сградните технологии, да се събират статистически данни и да се оценяват. По този начин можете да намерите оптимални настройки за сградата, за да осигурите удобство на потребителя, като същевременно повишите енергийната ефективност на сградата. На хардуерно ниво ELKO EP предлага iNELS BMS устройство, което интегрира отделни технологии в кабелната инфраструктура на сградата. Базовото устройство предлага и безжични технологични връзки. Това е уникално устройство, което позволява да бъдат свързани помежду си десет комуникационни протокола.

iNELS BMS е и устройството, на което работи софтуерът за управление на сградите. То позволява локално администриране и строителен надзор, както и отдалечен достъп чрез уеб браузър или набор от приложения. Работейки със софтуера, той може да показва събитията в сградата, да се справя лесно с визуализацията на енергийното потребление в сградата или да илюстрира въздушния поток в климатичната инсталация. Устройството събира данни от свързаните системи и след това показва данните в графики и осигурява изчерпателен анализ на тези данни за по-нататъшна обработка.

В резултат ELKO EP е лидер в управлението на сградите, защото може да предложи на своите партньори и клиенти решения за управление на големи сгради като производствени халета, логистични центрове, офис сгради, болници, хотели и дори летища.

За БЕЗПЛАТЕН оглед и оферта, попълнете формата

Личната информация изпратена, чрез този формуляр ще се използва само за обработка на заявката Ви. Може да се запознаете с GDPR и Общите условия от тук.

Или се свържете с наш дистрибутор.

phone icon
+359 877 801 877

© 2022 ЕЛКО ЕП България ООД | Всички права са запазени | Интелигентни електро-инсталации | Умен дом